aarestrup, skoven, foraar

Flagalleen

Med støtte fra de erhvervsdrivende og de øvrige foreninger, i Aarestrup og omegn, fik man i 1995 en flagallé. Den består af ca. 75 stænger og opsættes ved særlige lejligheder. Opgaven går på skift mellem byens foreninger.

Flagplanen for 2019 ser således ud:

Langfredag, kun i anlægget - Fredag 19. april - Borgerforeningen

Påskedag - Søndag 21. april - Borgerforeningen

Danmarks Befrielse og Konfirmation- Søndag  5. maj - Gregers Krabbe + Forsamlingshuset

Kristi Himmelfartsdag - Torsdag 30. maj - Spejderne

Grundlovsdag - Tirsdag  5. juni - Menighedsrådet

Pinsedag - Søndag  9. juni - Vandværket

Første skoledag - Onsdag 14. august - Himmerlandsbyen