aarestrup, skoven, foraar

Referat fra borgermødet 17. marts 2016

24. marts 2016

Fra borgermødet 17/3 -16De fem arbejdsgrupper: Anlægget, Byporte, PR. gruppen, Stier, Arrangementer.Der var ikke nogen til stede fra fra Arrangement gruppen.Mødet startede med velkomst fra borgerforeningens formand Tom Erichsen og en skitsering af det planlagteforløb for aftenen. Derefter fortalte grupperne om deres foreløbige arbejde.Anlægsgruppen har været rundt i anlægget og konstateret følgende: Der mangler stort set overalt almindeligvedligeholdelse. Der er store problemer med meget fugtig jordbund flere steder. Dræning vil være en god ide.Træerne ud mod Aarestrupvej bør beskæres, dels fordi de er ved at brede sig ud over vejen, og fordi de storetrækroner gør træerne vindfølsomme- Trædækket ved afløbet er angrebet af råd. Det kan være pænt med enåbning af det nedgravede rør og en bro over. Det nedgravede rør har også for lille diameter til at klare afvandingenved tøbrud. En grusbelagt sti ønskes fra stien rundt om dammen og op til graverhset og ligrledes engrusbelagt sti fra dammens udløb og langs den åbne grøft hen til “Vandengen”. Bedre belysning ved stierneer ønskelig. Stensætningen rundt om dammen er flere steder ved at skride. Øen bør ryddes for den nuværendebevoksning og der kan evt. plantes en hængebirk. Der har været talt om køb af en havetraktor til at vedligeholdegræs og stier. Måske kan der laves en legeplads med nogle få legeredskaber og en hytte med grill ogsiddepladser. Gruppen arbejder videre med prioriteringen.Stigruppen informerede om de forskellige muligheder og regler for trampestier. Der skal laves aftaler medlodsejere og skemaer fra kommunen til tilladelserne er klar. Gruppen har været på besøg i St. Brøndum for athøre hvordan de har håndteret projekter med trampestier.Carsten har arbejdet alene med projekt Byporte. Ideen med polycarbonatplader og solcellelys er forladt tilfordel for reflekser og plader af specialstål, der får en rusten overflade. Ideen med den rustne overflade fik ennoget lunken modtagelse, kommer det til at ligne skrot? Der afventes tilbud med en pris pr port. Carsten harikke modtaget andre ideer, hvorfor det aftales at sådanne gerne modtages. Til næste møde i september er dermåske helt konkrete planer med tegninger og priser.Pr og informations gruppen arbejder med at samle og distribuere både ny og gammel viden om Aarestrup.Peter har kontakt til to borgere der kender det gamle Aarestrups historie og der er en plan. Der tales om et linktil at vise Aarestrup når der Googles.Afslutningsvis blev der talt om det videre forløb og at nye medlemmer eller ideer i grupperne er meget velkommen.Tom Erichsen, Haverslevvej 78 kan henvise til gruppernes tovholdere.Næste borgermøde er aftalt til d. 14. september kl. 19 i Forsamlingshuset.